Browsing

Изображение

Макроикономически проблеми в икономиката на Чехия

Чешката република е вътрешноконтинентална страна в Централна Европа. Граничи с Полша на север, с Германия на север и запад, с Австрия на юг и със Словакия на изток. Чехия е част от бившата Чехословакия, като пълна независимост постига през…
Read More...

Представяне на Английската икономическа школа

Австрийска школа, също известна като Виенска школа или Психологическа школа, е школа в икономическата мисъл, която се фокусира върху спонтанната организираща сила на ценовия механизъм или ценовата система. Икономистите от Австрийската…
Read More...

Как да намерим подходящата кола под наем

Обикновено, когато търсим кола под наем, ние искаме тя да бъде представителна и на добра цена. Множество рент а кар компании предлагат автомобили, но често офертите излизат доста солено на потребителите. Ето защо, преди да посетите подобен…
Read More...

Как да изглеждаме по-млади с красиви и естетични бижута

Съвременната мода има много лица, а когато тя се отнася за нежната половина от човечеството едва ли някоя жена ще остане равнодушна към предложенията и съветите на специалистите. Ето и една малка част от тях, навлизайки в „дебрите“…
Read More...

Четири правила помагат при закръглена фигура

Често, но не винаги целулитът върви ръка за ръка с „бричове” и крушовидната форма на тялото. Първата стъпка в този случай е ребалансирането на силуета, смятат дизайнерите. Винаги купувайте дрехи, които дават възможност да комбинирате…
Read More...

Анализ на приходите на предприятието

КАЗУС 1 Анализ на асортимента и асортиментната структура на продукцията Страница 44 /Задача 3 Данните за изпълнението на плана за продажбите (съставен на базата на сключените договори с клиенти) са следните: Изделия Брой на изделията Нетна…
Read More...

Анализ на статия: Клиентите избират банките по картите

Клиентите избират банките по картите 17% от българите не влизат в банка и нямат нито влогове, нито заеми, нито карти или разплащателни сметки. Това показва проучването на Ipsos Bank Booster, проведено с партньорството на Investor.bg. При…
Read More...

ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА

  Формите на организация на бизнеса отразяват специфични механизми на образуване и функциониране на делови предприятия, които се характеризират с определена финансова, производствена и търговска самостоятелност. Съдържателната…
Read More...

ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ПАЗАРА НА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ

Сферата на потреблението обхваща съвкупност от дейности, насочени към задоволяването на човешките потребности. При всеобща ограниченост на ресурси и на блага, стои въпросът за тяхното разпределение така, че да се задоволят различните…
Read More...

ПРЕДМЕТ, ОБХВАТ И МЕТОДИ НА ИКОНОМИКСА. ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ В ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА

Икономиксът изследва начините, по които хората разпределят и използват ограничените ресурси, за да задоволят определени конкуриращи се потребности чрез механизмите на пазарната система. Тъй като дейността на хората е в условия на…
Read More...
Provided by water damage columbus