Browsing Tag

счетоводство

Представяне на Английската икономическа школа

Австрийска школа, също известна като Виенска школа или Психологическа школа, е школа в икономическата мисъл, която се фокусира върху спонтанната организираща сила на ценовия механизъм или ценовата система. Икономистите от Австрийската…
Read More...

Анализ на приходите на предприятието

КАЗУС 1 Анализ на асортимента и асортиментната структура на продукцията Страница 44 /Задача 3 Данните за изпълнението на плана за продажбите (съставен на базата на сключените договори с клиенти) са следните: Изделия Брой на изделията Нетна…
Read More...

Институционални изменения

Дъглас Норт разглежда по следния начин зависимостта на институционалните изменения от предшестващия път на развитие. Спецификата на зараждането на институциите се заражда в това, че те зависят от тези норми и условия, които предшестват…
Read More...

Изменението на институциите във времето

Функционирането и развитието на съвремените национални икономики представлява по своята същност процес наситен с постоянни изменения. Те протичат фактически във всички сфери на стопанския живот в резултат на действието на такива фактори…
Read More...

Обществата в преход и правата на собственост

Господството на нелегалните обществени договори е жизнено защото те значително по-добре отколкото официалния закон отразяват общите за всички представи за това как трябва да се управлява частното имущество. Всички опити на правителствата в…
Read More...
Provided by water damage columbus