Browsing Tag

счетоводни услуги

„Стандартизиран модел за начисляване на амортизация на дълготрайните материални активи в…

В подкрепа на критичния анализ относно неначисляването на амортизация в предприятията от публичния сектор се представя логиката на стандартизирания подход в Международните счетоводни стандарти за публичния сектор. В МССПС 17 Имоти, машини,…
Read More...

ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА

  Формите на организация на бизнеса отразяват специфични механизми на образуване и функциониране на делови предприятия, които се характеризират с определена финансова, производствена и търговска самостоятелност. Съдържателната…
Read More...

Технологично развитие на фирмата

За всяка фирма изработва своя обща стратегия за действие по приоритетните за нея дейности. Понятието се появява от гръцки, което означава умение, изкуство и знание за водене на война. Сферата на иновационната дейност- свързва се със…
Read More...
Provided by water damage columbus