Browsing Tag

разходи

Анализ на приходите на предприятието

КАЗУС 1 Анализ на асортимента и асортиментната структура на продукцията Страница 44 /Задача 3 Данните за изпълнението на плана за продажбите (съставен на базата на сключените договори с клиенти) са следните: Изделия Брой на изделията Нетна…
Read More...
Provided by water damage columbus