Browsing Tag

икономически проблеми в чехия

Макроикономически проблеми в икономиката на Чехия

Чешката република е вътрешноконтинентална страна в Централна Европа. Граничи с Полша на север, с Германия на север и запад, с Австрия на юг и със Словакия на изток. Чехия е част от бившата Чехословакия, като пълна независимост постига през…
Read More...
Provided by water damage columbus