Browsing Tag

Икономически новини

Икономически новини, информация

Трансакции и трансакциионни разходи и външни ефекти

В съвременната институционална теория ключовата категория е трансакционни разходи. Счита се, че възникването на тази категория е причина за раждането на теорията за правата на собственост, теорията на фирмата, теорията на икономическите…
Read More...

ИНСТИНТУЦИЯТА „ПЛАН” И ИНСТИТУЦИЯТА „ПАЗАР”

За да дефинираме тези две интституции е необходимо съвсем накратко да припомним понятията за норма. Нормите структурират взаимоотношенията между индивидите, осигуряващи координацията на тяхната дейност. Именно наличието на норми е главната…
Read More...

Обществата в преход и правата на собственост

Господството на нелегалните обществени договори е жизнено защото те значително по-добре отколкото официалния закон отразяват общите за всички представи за това как трябва да се управлява частното имущество. Всички опити на правителствата в…
Read More...
Provided by water damage columbus