Browsing Tag

амортизация

„Стандартизиран модел за начисляване на амортизация на дълготрайните материални активи в…

В подкрепа на критичния анализ относно неначисляването на амортизация в предприятията от публичния сектор се представя логиката на стандартизирания подход в Международните счетоводни стандарти за публичния сектор. В МССПС 17 Имоти, машини,…
Read More...
Provided by water damage columbus