Browsing Category

Собствен Бизнес

Желаете собствен бизнес? Finconomy.com -предоставя качествена информация за стартиращ собствен бизнес и за начинаещи предприемачи.

Изменението на институциите във времето

Функционирането и развитието на съвремените национални икономики представлява по своята същност процес наситен с постоянни изменения. Те протичат фактически във всички сфери на стопанския живот в резултат на действието на такива фактори…
Read More...
Provided by water damage columbus