Макроикономически проблеми в икономиката на Чехия

0

ikonomika

Чешката република е вътрешноконтинентална страна в Централна Европа. Граничи с Полша на север, с Германия на север и запад, с Австрия на юг и със Словакия на изток. Чехия е част от бившата Чехословакия, като пълна независимост постига през 1993г. Населението на страната е над 10 млн. души.

Националната валута е чешката крона (Кс) = 100 халера. Едно EURO е 30.4 крони, един американски долар – за 34,3 крони. За разлика от повечето други източноевропейски валути, чешката крона се радва на сравнително добро търсене и в Западна Европа.

Членството в Европейския съюз е ключова цел на чешкото правителство.За тази цел то претърпя големи реформи през 1990-те години, за да направи своята икономика по-конкурентоспособна, Правят се реформи на пазара на труда и приватизация на държавните чешки индустриални предприятия.
Страната е част от Шенгенското пространство от 1 май 2004 г. На 21 декември 2007г. е премахнат граничния контрол и границите на Чехия са отворени към всички свои съседи: Германия , Австрия , Полша и Словакия .  В Чешката република стана и член на Световната търговска организация .

Чешката република е втората от десетте държави-членки, които се присъединиха към ЕС през 2004 г.  Приоритетите на чешкото председателство бяха „трите Ес „: икономика, енергетика и външни отношения.

Последното чешкото правителство, водено от социалдемократите са изразили желание да приемат еврото през 2010 г., но сегашното дясно-центристко правителство прекрати този план през 2007 г. Министерството на финансите описва, че приеманетона еврото до края на тази годин е възможно, ако проходи  реформата в публичните финанси. Въпреки, че страната е в икономически по-добра позиция в сравнение с други страни членки на ЕС да приемат еврото, промяната не се очаква преди 2019г. Това се дължи на политическото нежелание по въпроса.

Чехия е една от най-стабилните и проспериращи пост-комунистически държави от Централна и Източна. На нововъзникващите демокрации в Централна и Източна Европа, Чешката република има една от най-развитите индустриални икономики. Основния износ включва автомобилостроене и електрически стоки, като автомобилната индустрия остава най-голямата. Тя е 24% от производството на Чехия. Чешката република, произвежда повече от един милион автомобила през 2010 г., над 80% от които са били изнесени.

Чешката република е стабилна и просперираща пазарна икономика, която уеднакви своите закони и разпоредби с тези на ЕС преди присъединяването си към съюза през 2004 г.. Докато консервативната и активна чешката финансова система остана относително стабилна, малка и  отворена за износ, то чешката икономика остава чувствителна към промените в икономическите резултати на основните експортни пазари, особено в Германия. Когато Западна Европа и Германия изпадна в рецесия в края на 2008 г., търсенето на чешки стоки спадна, което доведе до двуцифрен спад в промишленото производство и износа.

Чешката република притежава развита,  по-високи доходи  икономика с БВП на глава от населението от 80% от средния за Европейския съюз. Един от най-стабилните и проспериращи пост-комунистически държави, Чешката Република видя растеж от над 6% на годишна база през трите години преди избухването на глобалната икономическа криза . Растежът се дължи на износа към Европейския съюз, особено към Германия, докато вътрешното търсене се съживява.

  • БВП на Чехия е  285 милиарда долара по паритет на полуптелната способност по данни от 2011г., а  БВП на глава от населението по паритет на покупателна способност е  27 100 през 2011 г., което е 85% от средния за ЕС.
  • БВП на Европейския съюз за 2011г. по паритет на покупателна способност  е 15,48 трилиона долара, а БВП на глава от населението по паритет на покупателна способност за същата година е 34 100 долара.
  • БВП на Словакия е  126,9 милиарда долара по паритет на полуптелната способност по данни от 2011г., а  БВП на глава от населението по паритет на покупателна способност за същата година е  23 300 долара.
  • БВП на България за 2011г. по паритет на полуптелната способност е 101млр.долара, а БВП на глава от населението по паритет на полуптелната способност за същата година е 13 800 долара.
  • БВП на Германия е  284,1 милиарда долара по паритет на полуптелната способност по данни от 2011г., а  БВП на глава от населението по паритет на покупателна способност за същата година е  27 100 долара.

 

Брутен вътрешен продукт на глава от населението

 

Държава

1999

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Чехия

11,700

12,900

15,300

15,700

16,800

20,000

21,900

24,500

25,900

24,800

25,600

27,400

 

БВП в Чехия се сви с 0,3% през третото тримесечие на 2012 г. в сравнение с предходното тримесечие. В периода, от 1996 г. до 2012 г., Чешката република има ръст на БВП средно с 0,6%, достигайки на най-високия си ръст от 2,5 процента през март на 2007 г. и рекордно ниско равнище от -3,6% през март на 2009 г.. Това рекордно ниско равнище се дължи на глобалната икономическа криза. През 2009г. чешката икономика се свива с 4,7 %, но се възстановява и нараства с 2,7% през 2010г. и с 1,7% през 2011г. Очаква се БВП на глава от населението по паритет на покупателната способност до 2016 г. да бъде с 23% по-висок отколкото през 2008г.

 

БВП на Глава от населението

Странтите членки на ЕС

1.Люксембург

 $ 122.272

2.Дания

 $ 63.003

3.Швеция

 $ 61.098

4.Нидерландия

 $ 51.410

5.Австрия

 $ 50.504

6.Финландия

 $ 50.090

7.Ирландия

 $ 48.517

8.Белгия

 $ 48.110

9.Германия

 $ 44.556

10.Франция

 $ 44.401

12.Великобритания

 $ 39.604

13.Италия

 $ 37.046

14,Испания

 $ 33.298

15.Кипър

 $ 31.435

16.Гърция

 $ 27.875

17.Словения

 $ 25.939

18.Португалия

 $ 22.699

19.Малта

 $ 22.058

20.Чехия

 $ 20.925

21.Словакия

 $ 17.889

22.Естония

 $ 16.880

23.Унгария

 $ 14.808

24.Полша

 $ 13.967

25.Литва

 $ 13.190

26.Латвия

 $ 12.227

27.Румъния

 $ 8.666

28.България

 $ 7.243

 

Брутен вътрешен продукт по паритет на покупателната способност

 

Държава

1999

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Чехия

120.8

132.4

155.9

161.1

172.2

204.4

224

251

265.2

253.1

261.3

288.6

 

Икономически растеж в Чехия

От 1997г. до 2012г. растежът на БВП на Чехия е средно с 2,4%, достигайки най-високо ниво от 7,7% през март 2007г. и рекордно ниско равнище от – 4,7% през юни 2009г. През 2013г. Чехия очаква 1% икономически растеж, а не 1,3% както се надяваше в началото на тази година.

 

Държава

1999

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Чехия

-0.5

2.5

1.5

2.9

3.7

6.1

6.1

6.6

3

-4.1

2.3

1.7

 

 

Растеж на БВП на ЕС        2004    2005   2006    2007    2008    2009    2010    2011

                                                2,5%    2%    3,3%    3.2%    0.3%    -4,4%   2,1%   1,5%

 

 

БВП пазделен на сектори

 

Първичен сектор – 34% (добиването на суровини за преработване, като добиване на полезни изкопаеми,земеделие, дърводобив, лов и риболов, солодобив)

Вторичен сектор – 14 % (индустриален сектор, включва икономическите сектори, които създават завършен, използваем продукт: продукция и конструкция)

Третичен сектор – 52% (съвкупността от отрасли и дейности с голямо социално значение, услуги, задоволяващи потребностите на хората)

 

БВП на Чехия за 2011г. разделен на сектори в икономиката изглежда по следия начин :

v  Селско стопанство : 1,8%

v  Промишленост : 38%

v  Услуги : 60,8%

БВП на Европейския съюз за 2011г. разделен на сектори в икономиката изглежда по следия начин :

v  Селско стопанство : 1,8%

v  Промишленост : 24,9%

v  Услуги : 73,3%

БВП на Словакия за 2011г. разделен на сектори в икономиката изглежда по следия начин :

v  Селско стопанство : 3,8%

v  Промишленост : 35,5%

v  Услуги : 60,7%

БВП на България за 2011г. разделен на сектори в икономиката изглежда по следия начин :

v  Селско стопанство : 5,6%

v  Промишленост : 31,1%

v  Услуги : 63,2%

БВП на Германия за 2011г. разделен на сектори в икономиката изглежда по следия начин :

v  Селско стопанство : 0,8%

v  Промишленост : 28,6%

v  Услуги : 70,6%

Процент на инфлация на Чехия

Страна

1999

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Чехия

2.5

3.8

0.6

0.1

3.2

1.9

2.7

2.9

6.3

1

1.5

1.9

Процентът на инфлация в Чешката република е 3.4% за октомври 2012г. От 1993г. до 2012г. Чешката ршпублика постига инфлация средно 5,3%, достигайки най-високото си ниво от 21,9% през февруари 1993г и рекордно ниско равнище от – 0,4% през януари 2003г. За 2012г. инфлацията се очаква да бъде малко над 3%.

Процентът на инфлация в Европейския съюз за 2009г. е 0,9%, за 2010г. 2% и за 2011г. 3,1%.

Процентът на инфлация в Словакия е 3.8% за октомври 2012г.

Процентът на инфлация в България е 4.4% за октомври 2012г.

Процентът на инфлация в Германия е 2.0% за октомври 2012г.

 

Равнище на безработица в Чехия

Страна

1999

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Чехия

9

8.7

9.8

9.9

10.6

8.9

8.4

6.6

5.4

8.1

7.1

8.5

 

Равнището на безработицата в Чехия последно е отчетено при 8,5% през октомври 2012г. В периодът от 2004г. до 2012г. Чешката република е с равнище на безработица средно 8,1%, достигайки най-високо ниво от 10,2% през януари 2004г. и рекордно ниско ниво от 5% през маи 2008г.

Равнището на безработицата в Европейския съюз за 2010г. е 10,1%, за 2011г. е 10,1% по оценка и за 2012г. ще е 10,9% по прогнози.

Равнището на безработицата в Словакия последно е отчетено при 13,3% през юли 2012г.

Равнището на безработицата в България последно е отчетено при 12,3% през второто тримесечие на 2012г.

Равнището на безработицата в Германия последно е отчетено при 6,5% през октомври 2012г.

 

Външен дълг на Чешката република

 

Държава

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Чехия

24.3

21.3

24.6

23.8

28

36.28

49.14

50.2

74.7

80.43

82.42

86.79

101.6

 

Външният дълг на Чехия е намалял до 93 млрд. долара през юни 2012г. от 103,5 млрд. долара през март 2012, според доклад публикуван от Чешката национална банка.Исторически погледнато, от 1993 г. до 2012 г., Република чешкото правителство външен дълг е средно 43358,10 млн. щ.д. за постигане на всички времена високо от 103929.40 млн. щ.д. през месец юни на 2011 г. и рекордно ниското ниво от 9132.10 млн. щ.д. през март на 1993 г..

            Външният дълг на Словакия се е увеличил до 66,3 млрд. долара през юни 2012 г. от 66,1 USD млрд. през май 2012 г., според доклад публикуван от Националната банка на Словакия.

            Външният дълг на България се е увеличил до 36,4 млрд. евро през юли 2012 г. от 36 млн. евро през юни 2012 г., според доклад публикуван от Българската народна банка.

            Външния дълг на Германия е намалял до осемстотин 879 млрд. евро през септември 2012 от 922 млрд. евро през август на 2012 г., според доклад публикуван от централната банка на Германия.

 

 

 

Държавен дълг на Чехия като процент от БВП

Държава

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Чехия

32,5

32,0

34,4

41,0

45,3

48,3

50,7

52,6

 

Държавен дълг на Германия като процент от БВП

Държава

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Германия

69,8

65,6

69,8

77,4

86,8

87,2

88,5

87,8

 

Държавен дълг на Словакия като процент от БВП

Държава 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Словакия 31,4 32,9 32,0 40,4 47,1 68,8 52,1 54,2

Това са данни от Юни 2012г.

Износът на Чехия

 

 

 

Страна

1999

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Чехия

26.9

28.3

38

40.8

46.77

66.51

78.37

89.34

145,7

112,6

116,5

138,5

Износът на Чехия за 2011г. е 138,5 млрд долара, а за 2010г. е 116,7 млрд. долара. Изхосът е главно на машини и транспортно оборудване, суровини, горива и химикали. Износът на Чехия е насочен към Германия, цели 32,4%. Други износ-партньори са Словакия с 9%, Полша – 6,3%, Франция – 5,5%, Австрия – 4,6%, Великобритания – 4,6%, Италия –  4,2%. Това са данни от 2010 г.

 

Вносът на Чехия

 

Държава

1999

2000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Чехия

29

31.4

41.7

43.2

50.4

68.19

76.59

87.7

139.4

103.1

109.2

133.2

 

Вносът на Чехия за 2011г. е 133,2 млрд долара, а за 2010г. е 113,9 млрд. долара. Вносът на Чехия е главно от Германия, цели 29,7%. Други внос-партньори са Китай със 7,6%, Полша – 7,1%, Словакия – 7%, Холандия – 5,7%, Русия – 4,8%, Австрия –  4,2%. Това са данни от 2010 г.

 

 

Приходите от данъци за Чехия за 2011г. за 23,9% от БВП на страната.

Преките чуждестранни инвестиции на Чехия са 125,2 млрд. евро, а чешките инвестиции в чужбина са 15,5 млрд. евро. Това са данни от 2011г.

Чешкото правителство планира да увеличи данък добавена стойност и да спре индексацията на пенсиите за три години, за да намали бюджетния дефицит на страната, съобщава Reuters. Прага планира да сведе дефицита до 3.5% от БВП през тази година от 3.7% през миналата, а през 2013 г. трябва да е под изискваните от Европейския съюз 3.5% от БВП.

По думите на министър-председателя дефицитът ще бъде напълно изчистен до 2016 г. Според плана на правителството през тази година бюджетните разходи трябва да бъдат съкратени с 23 млрд. крони (1.2 млрд. долара).

Премиерът също така посочи, че за 2013 и 2014 година правителството иска да увеличи данъците за хората с най-високи доходи. В момента Чехия има плосък данък върху доходите от 15%.

Дясно-центристкото правителство получава похвали от инвеститорите за спазването на бюджетната си дисциплина на фона на сътресенията в глобалната икономика, но много икономисти предупреждават, че икономиите могат да се отразят негативно на растежа и данъчната основа и ще създадат само нужда от по-нататъшни съкращения на разходите

 

Източници :

www.cia.gov

http://www.indexmundi.com

http://en.wikipedia.org

http://www.tradingeconomics.com

 

You might also like More from author

Provided by water damage columbus