Анализ на статия: Клиентите избират банките по картите

0

Клиентите избират банките по картите

17% от българите не влизат в банка и нямат нито влогове, нито заеми, нито карти или разплащателни сметки. Това показва проучването на Ipsos Bank Booster, проведено с партньорството на Investor.bg. При предишното проучване съотношението делът на хората извън банките е бил 22 процента. Прави впечатление, че при респондентите, посочили, че използват банкови услуги, средният доход е доста по-висок в сравнение с този на останалите. Той възлиза на 460,92 лв., докато респондентите, които не са клиенти на банки, доходът е средно 246,55 лв. месечно. Сред критериите за избор на банка доминират условията по картите, лихвите и таксите, стабилността и сигурността. Условията по разплащателните сметки и дебитните карти са посочени като основен фактор при избора на банка от 14% от анкетираните. По 13% са дали глас за сигурността на банката и нейната стабилност. С 10% като четвърти фактор се очертават условията по кредитите, а за 7% е достатъчно фирмата, в която работят, да има отношения със съответната банка. Прави впечатление, че далеч назад в класацията на факторите при избор на банка се посочват въпроси като предоставянето на добро дистанционно банкиране и дали собствеността е българска или чужда. Повечето клиенти не се интересуват от корпоративния профил на банката. При Банка ДСК например едва 7% от запитаните посочват, че тя е унгарска, докато 24% смятат, че тя все още е българска. При ОББ отговорите „българска“ и „гръцка“ са равни – по 17 на сто, а едва 12% разпознават Първа инвестиционна банка като такава с български собственици.

http://www.darikfinance.bg

От информация в официалният сайт на Българската народна банка става ясно , че банките в България са 31.Банките, които са лицензирани в Република България са 24, а клоновете на чуждестранни банки в страната са 7.За целта на анализа сравнение между всички 31 банки ще бъде много трудно и непоказателно, а също така не всички банки в България издават карти.По-лесно и показателно ще бъде сравнение между петте банки с най-голям пазарен дял.На всяко тримесечие БНБ разделя банките в три групи.Първата група се състой от петте най-големи банки на база на общите им активи към отчетния период, втората група от останалите, а третата се състой от клоновете на чуждестранни банки в България.Първата група към 31 октомври 2012 година се състой от УниКредит Булбанк, Банка ДСК, Първа инвестиционна банка(ПИБ), Райфайзенбанк (България), Обединена българска банка(ОББ).Пазарният дял на тези пет банки е на 50 % , което говори за това че те са водещите в сектора и техните продукти са най-използваните и масови.Сравнението между тях ще бъде на база картовата система, за това какви такси имат тези банки, каква сигурност предлагат, дали е лесно и достъпно да се следят картовите авторизации чрез интернет или по телефона, имат ли денонощен картов център и с какво може да бъде полезен той и т.н.

Картите издавани от българските банки основно могат да се разделят на два типа-дебитни и кредитни.Двата вида карти са платежни средства, който служат за:

 • разплащане на ПОС терминални (Point of sale(POS) terminal) в търговски обекти
 • разплащания в интернет
 • теглене на банкноти от банкомат

Плащанията в интернет и тези на терминални устройства са сходни и могат да бъдат сложени по един и същ знаменател, но при тях се наблюдават и някой разлики, но за тях малко по-късно.

Дебитните карти имат сметка към себе си и могат да се ползват само когато в тази сметка има внесена сума, дали тя ще е внесена от картодържателя в офис на банката , друг човек, или ще бъде под формата на превод от институция, работодател, търговец и т.н. стига да има наличност в нея може да бъде използвана.Физически дебитната карта има няколко важни за споменаване белези: номер на лицето си, който е индивидуален и я отличава от всички останали, името на картодържателя и валидност отново на лицето и така нареченият СВС/СВВ ( cvc/cvv(card verification code/card verification value)) код на гърба на картата като най-често той се състой от последните три цифри на гърба й, и е с различен шрифт от останалите цифри там.Той основно служи на ползвателите на карти за пазаруване в интернет, защото е изискван от търговците там.Три са видовете дебитни карти познати на българският и световен пазар:

 • с чип;
 • с магнитна лента(на гърба на картата)
 • с чип и магнитна лента

За обикновеният картодържател тези три типа карти не се различават една от друга, но всъщност има съществена разлика между тях.Разликата произлиза от това кои от двата носителя на информация(лентата или чипа) ще бъде ползвана от банкомата или терминала за четене на данните.Именно от тези носители биват извличани данни неправомерно чрез т.нар скимиращи ( skimmer) устройства.Този тип устройства се поставят най-често на банкомати, върху отвора, в които се поставя картата.Скимиращите устройства извличат данните от магнитната лента на картата, тъй като тя преминава с цялата си дължина през тях, като след като биват взети тези данни,се генерират върху нова пластика, която е по-известна като „бяла“ пластика, защото престъпникът използва неоцветена и небрандирана пластика.Все още няма познати техники за извличане на информация от чипа на картата, и затова е най-добре при ползване на банкомат да се използва карта само с чип, без магнитна лента.Както вече споменахме към дебитната карта има сметка(картова сметка), като на по-големите банкови пазари като Северна Америка и Западна Европа банките предлагат на своите клиенти да оперират към множество сметки само с една карта.Ако да кажем клиент, който има три сметки, а само една карта може да оперира и с трите само с тази карта.В България банките не предлагат този тип услуги все още, но предлагат услугата няколко карти към една й съща сметка.Дори картодържателите могат да бъдат различни.

Кредитните карти физически изглеждат по същият начин както дебитните такива.Разликата е във „невидимата“ част на картата, а именно, че тя   има отпуснат кредитен лимит от банката.Този кредитен лимит е сума, за която картодържателят е предварително одобрен и може да я използва.Тази отпусната сума е на принципа на обикновения кредит, тя е дължима и трябва да бъде върната по картата,разликата е че връщането на сумата не е на анюитетен принцип, а тя може да бъде ползвана отново дори след като бъде върната това са т. нар револвиращи кредитни карти.Банките в България предлагат револвиращи кредитни карти.При тях сумата която е отпусната и бива усвоена, след връщането й по картата може да бъде използвана отново и отново.Другото им свойство е, че кредитните карти имат гратисен период за връщане на изразходената сума, във всяка банка той е различен, но общото е, че докато трае той, върху използваната сума не се начислява лихва.

След основната информация за дебитните и кредитните карти ще сравним продуктите предлагани от петте гореспоменати български банки, като информацията която ще сравняваме е взета от официалните им сайтове в интернет.

I.Дебитни карти на българските банки

1.Карти маестро(maestro) и виза електрон(Visa electron) с чип и магнитна лента, и карти впай(VPAY) само с чип

Картите маестро са само дебитни и са издадени от Мастъркард (Mastercard/Eurocard), която е компания посредник между финансовите институции и ползвателите на карти.Картите виза електрон са дебитни и са издадени от Виза интернешенъл(Visa international) ,която е компания посредник между финансовите институции и ползвателите на карти.

А)УниКредит Булбанк

Дебитните карти, които банката издава наброяват четири вида:освен маестро и виза има и карта VPAY, която може да се използва само в Европа и не позволява транзакции в интернет.

 • Откриване

Няма такса за откриване на картата, но интересното е ,че има такса за откриване на сметката към картата, която е на стойност от 1 лев.Тоест, за да бъде издадена карта трябва да се плати тази такса, освен ако вече няма издадена сметка в тази банка.

 • Теглене на банкомати в страната

ü  На УниКредит Булбанк – без такса

ü  На друга банка в България – 98 стотинки

 • Теглене на банкомати в чужбина

ü  Банкомати от банки от УниКредит груп – без такса

ü  Банкомати на банки извън УниКредит груп – 3 EUR + 1% от сумата

Предимството на УниКредит пред някои от останалите банки е именно това теглене на банкомат на банки от УниКредит груп, което е безплатно, няма друга банка, чието теглене в чужбина да е безплатно.

 • Плащане на ПОС-терминал в страната и чужбина

ü   0,20 стотинки

 • Плащане в интернет

ü  0,20 стотинки

 • Преиздаване на картата

ü  След изтичане на валидността – без такса

ü  Преди изтичане на валидността – 5 лева

Тук трябва да споменем един момент, който е интересен.Всички банки имат отдел, който се занимава с постоянен мониторинг на транзакциите на своите картодържатели , при рискова или съмнителна транзакция служителят в този отдел блокира картата и прави опит да се свърже с клиента, за да удостовери дали той извършва тази транзакция или става въпрос за злоупотреба.При транзакция от страна на клиента картата се деблокира, и всичко продължава по старому, но когато има злоупотреба картодържателят трябва сам да преиздаде картата си за стойността от 5 лева , а както ще видим има банки, който не взимат тази такса.

 • Месечна такса за поддръжка и обслужване на сметката

ü  На клиенти с регулярни постъпления – 1 лев

ü  На клиенти без регулярни постъпления – 1,5 лв.

Клиенти с регулярни постъпления са тези, които са получили поне 10 лева през три от последните четири месеца.

 • Закриване на картата

ü  12 лева

Б)Банка ДСК

Тук трябва да споменем, че само на пръв поглед личи, че банката има доста богат избор от дебитни карти, който наброяват 11 подвида на картите виза и маестро.

 • Откриване

Всички карти са без такса с изключение на студентските карти ISIC с такса 6 лева.

 

 • Теглене на банкомати в страната

ü  На ДСК– 22 стотинки

ü  На други банки– 1 лев

 • Теглене на банкомати в чужбина

ü  От банкомат на OTP Group – 2 лева

ü  От банкомат не на банка от OTP Group –  4 лева + 1,5% от сумата

 • Плащане на ПОС-терминал в страната и чужбина

ü   Без такса

 • Плащане в интернет

ü  Без такса

 • Преиздаване на картата

ü  След изтичане на валидността – без такса

ü  Преди изтичане на валидността – 5 лева

 • Месечна такса за поддръжка и обслужване на сметката

ü  Без такса

 • Такса за проверка на наличност на банкомат

ü  На банкомат на ДСК – 0,10 ст.

ü  На банкомат на друга банка в България – 0,10 ст.

ü  На банкомат в чужбина – 1 лев

 • Закриване на картата

ü  Без такса

В)Първа инвестиционна банка(ПИБ)

Тук различните видове дебитни карти наброяват седем подтипа.

 • Откриване

ü  Без такса за всички карти

 • Теглене на банкомати в страната

ü  На ПИБ– 0,10 ст.

ü  На други банки– 0,90 ст.

 • Теглене на банкомати в чужбина

ü  3 лева + 1,5% от сумата

 • Плащане на ПОС-терминал в страната и чужбина

ü   Без такса

 • Плащане в интернет

ü  Без такса

 • Преиздаване на картата

ü  След изтичане на валидността – 5 лева

ü  Преди изтичане на валидността – 5 лева

 • Месечна такса за поддръжка и обслужване на сметката

ü  0,30 ст.

 • Такса за проверка на наличност на банкомат

ü  Без такса

 • Закриване на картата

ü  Без такса

Г)Райфайзенбанк (България)

 • Откриване

ü  Без такса

 • Теглене на банкомати в страната

ü  На Райфайзенбанк– 0,20 ст.

ü  На други банки– 0,98 ст.

 • Теглене на банкомати в чужбина

ü  5 лева + 1% от сумата

 • Плащане на ПОС-терминал в страната и чужбина

ü   Без такса

 • Плащане в интернет

ü  Без такса

 • Преиздаване на картата

ü  След изтичане на валидността – без такса

ü  Преди изтичане на валидността – 10 лева

 • Месечна такса за поддръжка и обслужване на сметката

ü  Без такса

 • Такса за проверка на наличност на банкомат

ü  Без такса

 • Закриване на картата

ü  Без такса

Д) Обединена българска банка(ОББ)

 • Откриване

ü  Без такса за всички карти

 • Теглене на банкомати в страната

ü  На ОББ– 0,30 ст.

ü  На други банки–  1 лв.

 • Теглене на банкомати в чужбина

ü  5 лева + 1% от сумата

 • Плащане на ПОС-терминал в страната и чужбина

ü   Без такса в България

ü  0,5% на терминал в чужбина

 • Плащане в интернет

ü  Без такса

 • Преиздаване на картата

ü  След изтичане на валидността – без такса

ü  Преди изтичане на валидността – 6 лева

 • Месечна такса за поддръжка и обслужване на сметката

ü  0,30 ст.

 • Такса за проверка на наличност на банкомат

ü  0,30 ст.

 • Закриване на картата

ü  Без такса

 

II.Кредитни карти на българските банки

Тук сравнението ще направим с таблица за да е по-налгедно:

Такси Издаване Годишна такса поддръжка Теглене

На АТМ

в България

Теглене

На АТМ

в чужбина

Лихви

За АТМ

Лихви за терминал Безлихвен период Преиздаване след изтичане/преди изтичане
Булбанк

Без такса

50 лв.

*

**

15,96%

15,96%

До 45 дни

Без такса/20лв.

ДСК

Без такса

40 лв.

***

****

17,95%

17,95%

До 45 дни

Без такса/20лв.

ПИБ

Без такса

39 лв.

3 лв.+1%

10лв.+3%

20,44%

18,64%

До 45 дни

20 лева/20 лева

Райфайзен

Без такса

******

*****

10 лв.+3%

17,80%

17,80%

До 45 дни

Без такса/20лв.

ОББ

Без такса

50 лв.

2 лева

6лв.+1.5%

18,50%

16,50%

До 45 дни

Без такса/30лв.

 

 

*За банкомат на Булбанк без такса, за банкомат на друга банка в България 6 лв.+1%

**За банкомат на УниКредит груп без такса, за друг банкомат 7лв.+2,5%

***За банкомат на ДСК 1лв.+3%, за банкомат на друга банка 2 лв.+3%

****За банкомат на OTP group 2 лева, за други 10 лв. +3%

*****За банкомат на Райфайзен 3лв.+1,5%, а на друга банка 5лв.+1,5%

****** 4,4лв. на месец + 40 лева на година

В заключение можем да кажем, че таксите на банките са различни и могат да се сравнят и да се избере най-изгодната карта от дадена банка, но в крайна сметка при дългосрочни отношения с банка таксите и комисионните за дебитни и кредитни карти сравнително се изравняват и не се наблюдават големи разлики между тях.Всички банки от групата се препокриват с това, че задължават клиентите си, които ползват кредитни продукти от тях да ползват и дебитни и дори да получават заплатите си от работодател в тази банка.Важно е да харесваме институцията ,с която комуникираме и да получаваме нужното обслужване както по телефона така и лично в офис.

You might also like More from author

Provided by water damage columbus