Макроикономически проблеми в икономиката на Чехия

Чешката република е вътрешноконтинентална страна в Централна Европа. Граничи с Полша на север, с Германия на север и запад, с Австрия на юг и със Словакия на изток. Чехия е част от бившата Чехословакия, като пълна независимост постига през 1993г. Населението на страната е над 10 млн. души. Националната валута е чешката крона (Кс) = 100 халера.…
Read More...

Представяне на Английската икономическа школа

Австрийска школа, също известна като Виенска школа или Психологическа школа, е школа в икономическата мисъл, която се фокусира върху спонтанната организираща сила на ценовия механизъм или ценовата система. Икономистите от Австрийската…

„Стандартизиран модел за начисляване на амортизация на дълготрайните материални активи в…

В подкрепа на критичния анализ относно неначисляването на амортизация в предприятията от публичния сектор се представя логиката на стандартизирания подход в Международните счетоводни стандарти за публичния сектор. В МССПС 17 Имоти, машини,…

Как да намерим подходящата кола под наем

Обикновено, когато търсим кола под наем, ние искаме тя да бъде представителна и на добра цена. Множество рент а кар компании предлагат автомобили, но често офертите излизат доста солено на потребителите. Ето защо, преди да посетите подобен…

Как да изглеждаме по-млади с красиви и естетични бижута

Съвременната мода има много лица, а когато тя се отнася за нежната половина от човечеството едва ли някоя жена ще остане равнодушна към предложенията и съветите на специалистите. Ето и една малка част от тях, навлизайки в „дебрите“…

Четири правила помагат при закръглена фигура

Често, но не винаги целулитът върви ръка за ръка с „бричове” и крушовидната форма на тялото. Първата стъпка в този случай е ребалансирането на силуета, смятат дизайнерите. Винаги купувайте дрехи, които дават възможност да комбинирате…

Анализ на приходите на предприятието

КАЗУС 1 Анализ на асортимента и асортиментната структура на продукцията Страница 44 /Задача 3 Данните за изпълнението на плана за продажбите (съставен на базата на сключените договори с клиенти) са следните: Изделия Брой на изделията Нетна…

Анализ на статия: Клиентите избират банките по картите

Клиентите избират банките по картите 17% от българите не влизат в банка и нямат нито влогове, нито заеми, нито карти или разплащателни сметки. Това показва проучването на Ipsos Bank Booster, проведено с партньорството на Investor.bg. При…

ОРГАНИЗАЦИЯ НА БИЗНЕСА

  Формите на организация на бизнеса отразяват специфични механизми на образуване и функциониране на делови предприятия, които се характеризират с определена финансова, производствена и търговска самостоятелност. Съдържателната…

ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ПАЗАРА НА КРАЙНИТЕ ПРОДУКТИ

Сферата на потреблението обхваща съвкупност от дейности, насочени към задоволяването на човешките потребности. При всеобща ограниченост на ресурси и на блага, стои въпросът за тяхното разпределение така, че да се задоволят различните…
Provided by water damage columbus